O mně
V srdcích jsme všichni jedním...

"Kdo jsem? Jsem tím, co žiju!"

Ještě před rokem byla moje vize taková, že budu tvořit rukama a prodávat výrobky...oděvy, šperky, obrazy...ale nevylézt ze své ulity, někde doma v bezpečí.

Život mě ale nasměroval trošku jiným směrem. Je to velký šprýmař totiž :-). Ukázal mi, že tvořit je potřeba srdcem. Ale taky mi už rok ukazuje, že abych mohla opravdu tvořit a být ve svém srdci, musím vytáhnout špínu, která tam je, podívat se na ni pořádně a zblízka a znovu ji do srdce vložit očištěnou zpátky. Ne ji vyhodit, to bych vyhodila kus sebe samé! Ale přijmout ji zpět s láskou...

A tak se moje práce odvíjí trochu jiným směrem...směrem sebepoznání. Poznávám, že moje tvorba a mé talenty jsou dar stejně jako život sám. Proto se chci o svoje dary a talenty dělit s ostatními lidmi na mých kurzech a individuálních sezeních, které nově vznikají a rozvíjí se. Cítím, že jsem připravená se podělit o sebe s ostatními lidmi a předávat v mé práci lásku k objevování sama sebe v těch, které moje kurzy a workshopy osloví.

Tedy moje současná práce? Zahrnuje jak tvorbu hmotnou-ručně tvořenou, tak i tu práci duševní-energetickou. Maluji na textil, paličkuji, maluji obrazy a energetické obrázky, chystám výstavu obrazů, kreslím mandaly a omalovánky pro dospělé.

A své znalosti z těchto oborů, které mě provází od dětství, v kombinaci s citlivým vnímáním tohoto světa, bych velmi ráda propojila v mých nových relaxačně-výtvarných kurzech pro dospělé, které jsou koncipované velmi intuitivně. Najdete v nich spojení se svým tělem i duší, se sebou samými. Intuitivní pohyb a vnímání těla, intuitivní malba a kresba, tónování hlasem, vůně, otevřenost, pravdivost, vnímání skrze srdce.

Smyslem mé práce je pomáhat objevovat krásu a hloubku v každém, kdo je připraven se na sebe a do sebe podívat pravdivě.

A jelikož jsem tím, co žiju, tak jsem také...

světlonoška/lightworker, dcera, matka, manželka, přítelkyně...jsem vším tím, co se ve mě spojuje...světlem i stínem, láskou i bolestí, radostí i smutkem, smíchem i pláčem...jsem všechno a nic...


Při práci čerpám především z vlastní cesty sebepoznání a z vlastních přirozených darů jako je vnímavost, empatie, schopnost naslouchání a vnímání otevřeným srdcem. Dále mě obohatilo mé studium výtvarných umění, psychologie a práce s dětmi (vychovatelka v družině, pedagog v MŠ, asistent v MŠ).

A v neposlední řadě vycházím z myšlenek a přístupu Atlantské školy pod vedením nádherné bytosti Mgr. Ivany Valové, díky níž jsem za poslední rok o sobě pochopila tolik, co za celý život ne...Děkuji i dalším lidem, kteří jsou mi báječnými učiteli! Je to především moje dcera, můj muž, moji rodiče, Tomáš Höfer, Robert Endl a další. Moc si jich a jejich lekcí vážím!


S láskou Aneta Dušková

CERTIFIKÁTY

Aneb co jsem již sama absolvovala...

Sice jsem toho názoru, že naše pravé poslání je tak přirozeně ukotvené v naší podstatě, že když ho objevíme, tak nejsou potřeba žádné papíry na to, abychom mohli naplňovat cestu naší duše. Ale pro pořádek a přehled jsem se rozhodla přece jen uvést zde své osobní zkušenosti a svůj osobní rozvoj. Třeba Vám to i nějak napoví a zarezonuje s Vámi... :)